Navigation
नेपाली पब्लिक टीम
कला अनुरागी
कला अनुरागी सम्पादक
विमल नेपाल
विमल नेपाल समाचार सम्पादक
केदार श्रेष्ठ
केदार श्रेष्ठ प्रमुख उप–सम्पादक
शकुन्तला जोशी
शकुन्तला जोशी नायब प्रमुख उप–सम्पादक
कृष्ण गिरी
कृष्ण गिरी वरिष्ठ उप–सम्पादक
सिर्जना दुवाल
सिर्जना दुवाल वरिष्ठ उप–सम्पादक
श्रुति श्रेष्ठ
श्रुति श्रेष्ठ वरिष्ठ उप–सम्पादक
दीपक ठकुरी
दीपक ठकुरी वरिष्ठ उप–सम्पादक
प्रकाश रानाभाट
प्रकाश रानाभाट उप–सम्पादक
कल्पना भट्टराई
कल्पना भट्टराई उप–सम्पादक
सुदीपचन्द्र बख्रेल
सुदीपचन्द्र बख्रेल प्रकाशक
सुरज डिजी खनाल
सुरज डिजी खनाल अध्यक्ष